Dålig ljudmiljö i skolan kan ge sämre betyg

2:14 min

Att elever med utländsk bakgrund får sämre resultat i skolan kan delvis bero på dålig ljudmiljö i klassrummen. Forskning visar nämligen att det är svårare att uppfatta allt ljud på ett språk som inte är ens modersmål.

Akalla grundskola F9 i nordvästra Stockholm, där bara var sjunde elev har svenska som modersmål, har utrustats med paneler och isoleringar. Det har gjort skillnad.

– Det är dämpat ljud, för vi har många ljudabsorbenter, så att det inte blir en massa efterklanger. Man har byggt med tanke på ljudet, berättar biträdande rektor Ingela Molin medan hon visar runt.

De ljudabsorberande panelerna finns överallt: I klassrummen, i matsalen, i korridorerna och i fritidshörnan.

Bullriga miljöer med mycket efterklang försvårar koncentrationen. Det är känt att till exempel personer med hörselskador är extra känsliga för dåliga ljudmiljöer.

Mindre känt är att personer som måste försöka uppfatta ett språk som inte är deras eget har samma problem, till exempel elever som har ett annat modersmål än svenska. De har större behov av en bra ljudmiljö än de som har svenskan som första språk.

– Hjärnan har inte samma språkliga stabilitet som modersmålet innebär, säger Stig Arlinger, professor i teknisk audiologi vid Linköpings universitet.

– Är det bullrigt och stökigt i klassrummet så måste den eleven som inte har svenska som modersmål koncentrera sig mycket mer för att uppfatta det som sägs. Den har då mindre energi kvar i sin hjärna för att lagra in, för att komma ihåg, för att lära sig, säger han.

Stig Arlinger tror att de sämre betygen delvis kan förklaras av bristerna i skolornas ljudmiljö.

– I och med att de har större behov av en lugn miljö. En lugn miljö förutsätter att rumsakustiken, alltså lokalens akustiska egenskaper, är anpassad för att ge en så tyst miljö som möjligt, säger han.

Aalaa Tarnini, elev på Akalla grundskola F-9, har märkt skillnaden när skolan flyttade till den nya lokalen med de många panelerna.

– Det är mycket mer lugn och ro och det gör att det är mer arbetsro också, man kan koncentrera sig lättare. Det är jätteskönt att grupprummet har fått de här dörrarna, för då är det mycket skönare att vara här inne. De därute hör inte oss och vi hör inte dem, säger Aalaa Tarnini.