Skåne

Skåne accepterar kompromiss om vinster i välfärden

1:25 min

De skånska Socialdemokraterna accepterar nu partiledningens kompromissförslag om vinster i välfärden. Ombuden kommer att rösta ja till det förslag som skickades ut för några timmar sedan, trots tidigare krav på totalförbud.

– Förslaget vi ser nu är en riktningsförskjutning och framförallt en normförändring. Att det inte ska vara vinstintresset som ska vara ska vara styrande. Man poängterar också att de gemensamma resurserna i välfärden också ska gå till välfärden, säger Joakim Sandell, delegationsledare för de skånska ombuden på partikongressen i Göteborg.

De skånska Socialdemokraterna har pressat partistyrelsen hårt i frågan om vinster i välfärden. De har tidigare förespråkat ett totalförbud mot vinstuttag. Men nu har de alltså bestämt sig för att kompromissa.

Det har förhandlats in i det sista. Klockan sju ska kongressen besluta om förslaget. Men det först vid två-tiden idag som partiledningen skickade ut den slutgiltiga kompromissen. Ett förslag som de skånska ombuden nu bestämt sig för att acceptera.

Med de nya skrivelserna, som tydligare poängterar att det inte är vinstintresset som ska vara styrande inom skola vård och omsorg, är Joakim Sandell nöjd. Trots det tidigare kravet på totalförbud.

– Man får se en kongress som någon form av förhandling där det sker diskussioner och kompromisser, säger Joakim Sandell.

– Det var 170 arbetarkommuner som skrivit motioner på liknande tema, men det fanns också förslag som gick i en annan riktning, säger han.