S-kongressen: Striden om vårdvinsterna över

På Socialdemokraternas kongress i Göteborg har de stridande viljorna nu samlats kring ett kompromissförslag om vinstuttag inom vård-, skola och omsorg.

Partiledaren Stefan Löfven vill inte kommentera förrän beslutet är definitivt men Ibrahim Baylan, som är utbildningspolitisk talesperson, tycker kompromissen är acceptabel.

– Jag vill inte föregå i den diskussion som vi har, men jag vill ändå tydligt markera att vi menar att den situation vi har i dag i vår skola, inte minst på gymnasieskolesidan är otillfredsställande. Den drabbar eleverna och elevernas rätt till utbildning. Så kan vi inte fortsätta ha det. Därför vill vi också stärka kommunernas inflytande, säger Ibrahim Baylan.

Från början vad det inte meningen att det skulle finnas några skrivningar om vinster i välfärden i det framtidskontrakt med politiska löften som partiet ska locka väljare med i valet nästa år.

Men nu har motståndarna till vinster inom vård skola omsorg pressat in frågan i framtidskontraktet.

På en punkt när det gäller skolan är det kompromissförslag som partiledningen la fram nu på eftermiddagen otydligare än det som diskuterades i natt.

I nattens förslag sades det att "Nyetableringar som leder till ökad segregation ska inte ges tillstånd att starta". Nu heter det att ”Staten ska säkra den nationella likvärdigheten vid tillståndsprövningen av nya fristående skolor".

Men partistyrelsen skärper skrivningen om ett "ökat inflytande" om nya skolor vill starta i en kommun. Nu heter det att kommunerna ska få ett "avgörande inflytande". Något som välkomnas av LO:s och vice ordförande Tomas Baudin.

– Här blir det tydligt att man står upp för en vinstbegränsning där kvalitén är i fokus, man ska kunna rikta upphandlingar mot non-profitföretag och framförallt inför man en etableringskontroll till kommunerna över friskolorna och det är viktigt. Det är där ansvaret ska ligga, hos de lokala politikerna.

När det gäller vård och omsorg finns det också tydligare formuleringar om att kommuner och landsting själva ska kunna välja att bara anlita icke vinstdrivande aktörer.

Samtidigt har partivänstern fått in en tydligare markering i vinstfrågan - citat "Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden”, slut citat.

Vilket också blidkade kritiken från bland annat skånedelegationen. Andreas Schönström är kommunalråd i Malmö.

– Det innebär att vi har fått en normskiftning i svensk politik. Svensk socialdemokrati har satt ned foten och sagt att vinsten inte längre vara det primära målet. Det är välfärd som ska vara det primära målet.

Var det, det tillägget i dag som gjorde att ni gick med och ställde upp på kompromissen?

– Ja det var helt avgörande för oss.