Revisorer riktar kritik mot kdn

Kommunrevisionen  tycker att sex av Uppsalas kommundelsnämnder ska få en erinran för att de under flera år dragit över sina budgetar.
Det har de beslutat efter att han granskat bokslutet för förra året. Kommunrevisionen har också övervägt att ge en erinran till kommunstyrelsen på grund av den ekonomiska situationen, men kommit fram till att huvudansvaret för problemen ligger på kommundelsnämnderna.