Fenologer om naturens växlingar

9:16 min

Studiet av återkommande naturfenomens inflytande på klimatet kallas fenologi på fint språk – av grekiskans phainestai (att visa upp) och logi (lära). Nu väntar vi alla på att de ska visa upp sig : tussilagon, bofinkarna, bina – ja alla dem som visar att nu är det dags för en ny årstid.

Kjell Bolmgren från fenologinätet på Lantbruksuniversitetet i Uppsala, och Jan Gustafsson från fågelföreningen Tärnan berättar för fältreportern Lena Näslund och vårens framfart vid Strandstuviken i Sörmland.

Den som vill rapportera sina vårtecken kan göra det här:

www.naturenskalender.se