”Ökad makt över privatägda skolor ingen nyhet”

Att Socialdemokraterna vill ge kommunerna mera makt över de privatägda skolorna är inget nytt för den pågående partikongressen, det är en gammal punkt i den socialdemokratiska kravkatalogen, skriver Ekots inrikespolitiske kommentator Tomas Ramberg.

Den förra partikongressen 2009 slog fast att "de folkvalda ska ha rätt att neka nyetableringar"

Och läser man vidare i de fyra år gamla kongresspappren ser man att gårdagens uppmärksammade beslut i stora stycken var en kopia av de tidigare.

Redan 2009 ansåg socialdemokraterna att friskolor måste ingå samarbetsavtal med kommunerna för att få starta. Kom de inte överens skulle etableringen skjutas upp.

Till och med att kommunernas åsikt ska ha "avgörande" betydelse fanns med då, alltså just det ord som nu av många tolkats som att socialdemokraterna vill ge kommunerna vetorätt mot nya friskolor.

På en punkt gick partiet till och med längre 2009 än igår. Då krävde socialdemokraterna att också redan existerande friskolor skulle ingå ett samarbetsavtal för att få fortsätta finnas.

I gårdagens beslut gäller det bara nya friskolor. En väsentlig skillnad för alla de privatägda skolor som sedan länge verkar runt om i landet.

Så i den mån något nytt bestämdes i går var det alltså att partiet backade på en viktig punkt.

2002, när Socialdemokraterna hade regeringsmakten, försökte den dåvarande skolministern Ingegerd Wärnersson ge kommunerna verktyg att kontrollera friskolorna. Det stupade på att partiets samarbetspartner Miljöpartiet sa nej.

Tillsammans med de borgerliga bildar Miljöpartiet fortfarande en politisk majoritet mot ökad kommunal makt och det är svårt att se hur Socialdemokraterna ens efter en valseger 2014 skulle kunna mobilisera en politisk majoritet som kan förverkliga kravet.

Det troliga är därför att kommunernas rätt att stoppa friskolor förblir en orealiserad punkt på önskelistorna från socialdemokratiska partikongresser.