"S-beslutet om friskolors etablering är solklart"

1:50 min

Den Socialdemokratiska kongressen ger kommunerna rätt att stoppa etableringen av nya friskolor. Det sa Malmös nya kommunstyrelseordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh i Ekots lördagsintervju i dag.

– För mig är det väldigt tydligt, och jag har varit bland dem som har drivit på allra hårdast, och jag har haft många diskussioner med vår partiledning om detta. Och jag har förvissat mig om, i de här diskussionerna, att det beslutet vi tog i går innebär att för att nya skolor ska få etablera sig krävs två ja. Det krävs att skolinspektionen garanterar kvalitetskraven och det krävs att kommunen säger ja, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Men det du säger nu är att du har fått garantier från partiledningen att det kommer att vara så också?

– Jag har i våra diskussioner varit väldigt, väldigt tydlig med mina frågor och är nöjd med det svar jag har fått, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Sedan beslutet togs av kongressen igår kväll har det gjorts olika tolkningar av vad det egentligen betyder att kommunerna nu ska få ett "avgörande" inflytande. Har kommunerna i praktiken ett veto mot nyetableringar, eller handlar det mest om fluffiga ordvändningar som ska göra alla parter nöjda?

Katrin Stjernfeldt Jammeh är alltså klar över sin tolkning: Utan kommunens godkännande kan inga nya friskolor etableras.

Ekot har tidigare berättat att friskolekommitténs ordförande Folkpartisten Lars Leijonborg också tolkar kongressens beslut som ett kommunalt veto. Enligt honom kommer beslutet att göra det mycket svårt att nå en blocköverskridande uppgörelse om reglerna kring friskolor.

Men miljöpartisten Mats Pertoft tycker att Leijonborg överdriver. Socialdemokraterna har länge velat kunna stoppa friskolor, men i kommittén har Socialdemokraterna och Miljöpartiet redan tagit fram ett gemensamt förslag - utan något vetokrav - så Mats Pertoft tror fortfarande på en blocköverskridande uppgörelse.

– Vi har ju diskuterat det tidigare med Socialdemokraterna och kommit fram till att det är inte den politik vi kan driva tillsammans, säger Mats Pertoft.