Ny studie om behandling av manlig bröstcancer

2:24 min

Varje år drabbas ett 40-tal svenska män av bröstcancer och behandlingen är densamma som för kvinnor. Men eftersom männens biologi skiljer sig från kvinnornas ska nu ett delvis svenskt forskarlag undersöka om behandlingsmetoderna behöver ändras.

Jan Kusa, som nyligen drabbades av bröstcancer, välkomnar forskarnas initiativ. Han upptäckte att något inte stod rätt till när han fick en smäll över bröstet.

- Jag var ute i skogen och grejade och fick en smäll över vänstra sidan av bröstet och det gjorde ordentligt ont. Normalt går det ju över rätt snabbt, men det här molade kvar i flera veckor. Men bröstcancer fanns inte i mitt huvud, säger Jan Kusa.

Jan Kusa är en av det 40-talet män per år som drabbas av bröstcancer. Det har gått några månader sedan knölen i bröstet upptäcktes och han genomgår just nu en cellgiftsbehandling, men mår under omständigheterna rätt bra, säger han.

Anledningen till att män och kvinnor får samma behandling trots våra biologiska skillnader är sannolikt att gruppen är så liten och att man inte forskat så mycket på området. Det tror Barbro Linderholm, onkolog och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och av deltagarna i den internationella studien.

- Gruppen är inte så liten som man kan tro. Den är liten i den stora bröstcancergruppen, men det är lika många män som får bröstcancer varje år som till exempel kronisk leukemi och varje patient har ju rätt att få så bra och optimal behandling som möjligt, säger Barbro Linderholm.    

Studien om manlig bröstcancer kommer att pågå under många år framöver. Först ska gamla prover och data samlas in och analyseras, sedan ska de kompletteras med färska vävnadsprover från män som genomgår behandling nu. Och slutligen är tanken att hitta en behandling mer specifikt riktad mot män.

För Jan Kusas egen del spelar studien mindre roll. Hans behandling är redan igång. Håret har börjat fall av, men han bryr sig inte så mycket, inte heller om ärret på vänster bröst. Men om forskningen förutom bättre vård också kan öka medvetenheten om att män faktiskt kan drabbas av bröstcancer blir han glad.

- Ja, då kanske man känner efter om man har en liten knöl och så går man och frågar läkaren. Då kommer man tidigare och slipper få massa svåra cancerfall, säger Jan Kusa.