Konststöld i Orrefors

Sex stycken glasföremål av konstnären Simon Gate har stulits från Orrefors museum. Föremålen är över åttio år gamla och det sammanlagda värdet av föremålen beräknas till omkring 200 000 kronor.
Det var i måndags som man upptäckte att sex föremål saknades i två montrar på muséet. Det finns ingenting som tyder på inbrott, så stölden har troligtvis skett under muséets öppetider.


Polisen har gjort en teknisk undersökning på platsen, men har ännu inga spår efter förövarna.