Vårdanställda tjuvläste "Noras" journaler

2:56 min

Polisen har inlett en förundersökning om dataintrång alternativt tjänstefel efter att vårdanställda loggat in och läst journalerna för den unga kvinna som kallades Nora i en P1-Dokumentär tidigare i år. Efter att dokumentären "Den fastspända flickan" sändes har 49 vårdanställda loggat in i hennes journaler.

– Det är ju uppenbart att vissa inte har behov av att gå in i mina gynekologjournaler. Jag få mig en tankeställare och undrar ”varför”, säger Nora.

Varför tror du att så många efter att det här sändes har gått in och läst i dina journaler?   

– Det undrar jag med, men det kan ju säkert bero på nyfikenhet, säger Nora.

I slutet av januari sändes en dokumentär om Nora, som väckte debatt om bland annat bemötandet inom psykiatrin. Efter det har 49 vårdanställda gått in och läst i Noras journaler. 27 av dem brukar i vanliga fall inte ha att göra med hennes journaler, men har läst i dem efter att dokumentären sändes.

Journalloggen som Ekot tagit del av visar också att flera läkare psykologer och sjuksköterskor som jobbar på helt andra avdelningar har loggat in i hennes journaler från till exempel gynekologmottagningen och kvinnofridsmottagningen. Det har bland annat anställda gjort som jobbar med ögonsjukdomar, synskador och psykiatri eller som jobbar med helt administrativa uppgifter på landstinget. Två ur personalen som administrerar sjukresor loggade in i Noras journalerna från 15 olika vårdavdelningar en och samma dag, trots att Nora inte haft några sjukresor till de avdelningarna.

I Dokumentären "Den fastspända flickan" berättades hur Nora tvingades gå till en manlig skötare på närpsykiatrin i Enköping när hon begärde att få träffa en kvinnlig psykolog. Trots att det är två år sedan skötaren hade samtal med Nora, har även han gått in och läst hennes journaler efter att dokumentären sändes. Mats Holmberg som är landstingsjurist i Uppsala tycker att de här är exempel på när anställda inte får läsa patientens journal.

– Nej, det kan jag säga ganska klart att då är det klart misstanke om dataintrång. Jag kan inte se någon som helst orsak varför en sådan yrkeskategori skulle gå in i en journal efter två år, säger Mats Holmberg.

Nu är det ju åtminstone 27 personer som vanligtvis inte brukar vara inne i den här kvinnans journaler som har varit det efter att vi sände dokumentären om henne. Hur reagerar du på det?

– Det är ju oerhört olyckligt och någonting som vi ser allvarligt på. Vi måste ju naturligtvis följa upp samtliga de här som finns loggade på hennes journal. Det låter väldigt orimligt, säger landstingsjurist Mats Holmberg.

Polisen har nu inlett en förundersökning och ska utreda om vårdanställda gjort sig skyldiga till dataintrång eller tjänstefel. Det finns en flera tidigare rättsfall där personal dömts efter att ha läst journaler de inte har rätt att gå in i, till exempel kända personers eller släktingars journaler.

– Det här var ju ett väldigt uppmärksammat fall då så att det är väl nyfikenheten som tar överhanden här tyvärr, säger Mats Holmberg.