Universitetssamarbete

För att rädda kvar utbildningen och forskningen i latin, grekiska och nygrekiska kommer Lunds universitet att samarbeta med flera andra universitet.
Bland annat ska lärare vid de olika universiteten vara tillgängliga för alla studenterna. Rektor Boel Flodgren säger att hon kan tänka sig att inrätta en reskassa så att universitetet ställer upp och betalar hotellkostnader för studenterna för att de ska kunna delta i seminarier vid andra skolor. Det blev resultatet av ett möte i Lund idag mellan representanter från flera universitet Högskoleverket. Bakgrunden till mötet är att högskoleverket påpekat att situationen för de klassiska språken på sikt är ohållbar. Det finns stora problem med rekrytering och det är lärarbrist och ont om resurser.