Norrbotten

Vårdnadstvisterna ökar - nu utvärderas reglerna

Efter sju år utvärderas nu de regler som kom 2006 om hur skilda föräldrar ska dela på vårdnaden om barnen. Orsaken är att antalet vårdnadstivster i domstolarna nära på fördubblats.

Bland annat anser kritiker att regeln som säger att föräldrar får gemensam vårdna enbart om de samarbetar - gör att många inte vill komma överrens med sin före detta.

Justitedepartementet ska utvärdera reglerna före valet 2014, skriver Dagens Nyheter.