Vårdförbundet kräver tydligare regler

2:11 min

Vårdförbundet kräver tydligare riktlinjer för vårdanställdas rätt att läsa patientjournaler. Efter den uppmärksammade dokumentären "Den fastspända flickan" sändes har 49 vårdanställda loggat in i den unga kvinnans journaler trots att alla inte har rätt till det.

– Det finns ju ingen anledning att gå in och läsa i någons journaler av ren nyfikenhet. Däremot tycker vi att det finns det en del gråzoner i lagstiftningen, säger Pia Arndorf, vice ordförande i Vårdförbundet.

Som exempel nämner hon om en patient behandlats och flyttats till en annan avdelning, och personalen sedan behöver göra en uppföljning och kontrollera att behandlingen som sattes igång var riktig.

– En sådan kontroll får man ju egentligen inte göra eftersom vårdrelationen då egentligen har avslutats. Men man bör ju kunna göra det, eftersom det skulle innebära en kvalitetssäkring i vården.

Polisen i har inlett en förundersökning om dataintrång alternativt tjänstefel efter att vårdanställda loggat in och läst journalerna för den unga kvinna som kallades Nora i en uppmärksammad P1-Dokumentär tidigare i år.

Efter att dokumentären "Den fastspända flickan" sändes har 49 vårdanställda loggat in i hennes journaler. 27 av dem brukar i vanliga fall inte ha att göra med hennes journaler, men har ändå läst i journalerna efter att dokumentären sändes.

Journalloggen som Ekot tagit del av visar också att flera vårdanställda som jobbar på helt andra avdelningar loggat in i hennes journaler från exempelvis gynekologmottagningen och kvinnofridsmottagningen.

Det har bland annat anställda gjort som jobbar med ögonsjukdomar, synskador och psykiatri eller som jobbar med helt administrativa uppgifter på landstinget. Två ur personalen som administrerar sjukresor loggade in i Noras journalerna från 15 olika vårdavdelningar en och samma dag, trots att Nora inte haft några sjukresor till de avdelningarna.

Det är brottsligt att gå in och läsa i en patientjournal man inte har rätt att läsa i jobbet. Det finns en rad rättsfall där personer dömts efter att ha läst släktingars eller kända personers patientjournaler.

Mats Holmberg som är landstingsjurist i Uppsala tycker att det finns tydliga exempel på misstänkt dataintrång bland de som loggat in i Noras journaler. Han tycker att landstingets riktlinjer är tydliga och att personalen borde veta vad som gäller.

--Ja, de ska vara väldigt medvetna om det för all personal som har behörighet att gå in i vårt journalsystem har fått skriva på en försäkran under vilka förutsättningar man får gå in och vad som händer om man gör det utan att vara behörig. Det har vi gjort för att säkerställa att man inte i efterhand ska komma och säga att man inte visste om vilka regler som gällde, säger Mats Holmberg.

Daniel Velasco

Fotnot: Nora har bytt namn.