Sjukvård

Bandinspelning ofta enda chans driva arbetsrättsfall till domstol

1:52 min

En sjuksköterska vid Landstingets Beroendecentrum anmäler landstinget till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Orsaken är den kränkande behandling som han hävdar att hans närmaste chef utsatt honom för. Hans anmälan till DO stöds dessutom av dolda bandinspelningar.

Jakob, som egentligen heter nåt annat, har efter samtalet med sin chef mått mycket dåligt, berättar han för P4 Radio Stockholm.

– Han sa till mig: "Människor som kommer från ditt hemland är aldrig nöjda med sin lön".

– Jag kommer från Israel, jag är jude, det känns jättedåligt att en arbetsgivare kan uttrycka sig på så sätt, säger sjuksköterskan Jakob till P4 Radio Stockholm.

Han beskriver det här som en konflikt som byggdes upp gradvis under lång tid. Till sist blev blev riktigt infekterat när Jakob ifrågasatte varför han inte fått lika stor löneökning som sina kollegor.

För att kunna visa vad som sas, spelade Jakob in samtalet med sin chef. Radio Stockholm har fått lyssna på inspelningen - och där framgår tydligt den minst sagt anmärkningsvärda förklaring Jakob får.

Dels har han varit föräldraledig vid en enligt chefen olämplig tidpunkt, dels antyder chefen att folk från Jakobs hemland påfallande ofta är missnöjda med sin lön.

– Jag blev diskriminerad, dels på grund av min etniska bakgrund, dels på grund av att jag har små barn, säger Jakob.

Det här fick honom att må så dåligt att han vände sig till den ideella organisationen Byrån för Lika Rättigheter i Stockholm, där Jakob nu får hjälp med sin DO-anmälan mot landstinget.

Majid Stifo, handläggare vid Byrån för Lika Rättigheter, säger att såna här fall är vanligare än man tror, men att ord ofta står mot ord - och det är lätt för arbetgivaren att vifta bort.

– Skillnaden är att här finns det nu bandinspelningar - och det gör läget annorlunda säger Majid Stifo.

– Det som sticker ut är att han har bevisning, han har spelat in samtalen. Själva ärendet i sig är ingenting ovanligt, men det brukar bli svårt att fortsätta handläggningen eftersom det så ofta saknas bevis - nu finns det såna, säger  Majid Stifo.

Byrån för lika Rättigheter fattar inga egna beslut, utan ger bara underlag för DO:s jurister i varje enskilt fall. Men det är viktigt det möjliga diskrimineringfall prövas juridiskt, säger hon.

– Vi DO-anmäler för att det måste ske en förändring. Vi kan inte ha chefer som uttalar sig på det här sättet, säger handläggaren Majid Stifo på Byrån för Lika Rättigheter.

Och vid Diskrimineringsombudsmannen, DO, håller man med om att anmälningarna om kränkningar på arbetsplatsen blir allt fler, och hur mycket lättare det blir att driva ett fall till domstol om det finns dokumentation som till exempel bandinspelningar.

– Det är ofta enda sättet att få till en rättslig prövning, säger Martin Mörk enhetschef vid DO till P4 Radio Stockholm.

– Det här är ett stort problem med trakasserier på arbetsplatsen - och det är ganska få som vågar anmäla de här sakerna på grund av till exempel sin relation till arbetsgivaren, säger han.

Hur reagerar du på att det ser ut så här? 

– Ja det ska inte vara så, det är ju förbjudet att diskriminera någon eller att trakassera någon på grund av etnicitet eller att missgynna någon på grund av till exempel föräldraledighet.

Problemet är ju då ofta att ord står mot ord. Hur viktigt är det med till exempel bandinspelningar?

– Oerhört viktigt. Bevisläget är ofta det som avgör om ett ärende går att driva rättsligt eller inte. Det är för stora osäkerheter - så det är alldeles utmärkt att man spelar in samtal till exempel. Det underlättar att driva ärendet i domstol, säger Martin Mörk, enhetschef vid DO till P4 Radio Stockholm.