jönköping

S avvisar förslag om Kulturhusets framtid

Socialdemokraterna i Jönköping avvisar kulturnämndens förslag angående Kulturhusets framtid. Ilan De Basso (S) menar att det är fel väg att gå.

Den utredning som Jönköpings ledande politiker gjort innebär att Kulturhusföreningen förlorar makten över Kulturhuset och att kommunen i stället tar över driften av verksamheten.

Ilan De Basso som är socialdemokratiskt kommunalråd säger till P4 Jönköping att han tycker att det är fel väg att gå. Han håller med om att det behövs en förändring. Men han tror att Kulturhusföreningens egna utredning med förslag på hur organisationen kan förändras, bättre tar tillvara på ideella krafter än vad kulturnämndens utredning gör.