"Symbolen för nyliberalismen"

– Hon blev ju tillsammans med Ronald Reagan symbolen för det nyliberala paradigmskifte som skedde i de västliga demokratierna under 80-talet, säger statsvetarprofessorn Tommy Möller.

--Hennes betydelse för Storbritannien är ju oomtvistat där hon bidrog till att rita om den politiska kartan genom att Tories kunde regera så länge, säger han

– Även i Sverige fick hon betydelse genom att hon för vänstern blev den främsta symbolen för det nyliberala systemskiftet som ägde rum i världen och som man försökte bekämpa i Sverige. På motsvarande sätt blev hon för mer profilerade krafter i den svenska borgerligheten en symbol för att det gick att genomföra nyliberala reformer.

TT: Men hade hon ett stor betydelse för det konservativa och liberala tänkandet i Sverige i stort?

- Hon var ju inte någon som man använde i retoriken som vänstern gjorde. Det var ju framförallt Timbrohögern som naturligtvis lyfte fram hennes stora betydelse. Det var vänstern som försökte förknippa Moderaterna med Thatcher och thatcherism vilket Moderaterna hade svårt att värja sig mot.

TT: Vad tänker du främst på när du hör hennes namn?

- Klassiska händelser som Falklandskriget, säger Möller.

- Och att hon genom sin enorma envishet vägrade att byta ekonomisk politik fast inflationen ökade och arbetslösheten gick upp kraftigt.

TT