"Ritade om den politiska kartan"

Margaret Thatcher var en politiker som berörde många, på ett eller annat sätt och hon ritade om den politiska kartan, enligt Agneta Ramberg utrikeskommentator på Ekot.

Thatcher är ju en av efterkrigstidens inflytelserikaste europeiska politiker. Vad har blivit bestående av hennes politiska gärning?

– Hon ritade om den brittiska politiska kartan, förvandlade Storbritannien i grunden. Hon minskade de tidigare mäktiga fackföreningarnas makt, privatiserade statliga industrier och monopol, sålde ut kommunala bostäder, sänkte skatter och minskade statens roll i samhället.

Det mesta av detta har blivit bestående, och mycket av det förebådade liknande förändringar i andra västeuropeiska länder.


Thatcher har ju blivit både hatad och älskad. Vad är det hos henne som väcker sådana känslor?

– Hon var en politiker som delade en nation. För en del var hon premiärministern som förvandlade, moderniserade och till och med räddade ett land i ekonomiskt och industriellt förfall – för andra var hon en hjärtlös politiker, utan medkänsla, som ökade klyftan mellan rika och fattiga.

Vad var det som gjorde att hon  lyckades bli den hittills enda kvinnliga premiärministern i Storbritannien?

– Hon blev det mot alla odds – och sade själv i en intervju några år innan hon blev premiärminister att hon inte trodde att Storbritannien i hennes livstid skulle få en kvinnlig premiärminister. Hon var en outsider i sitt eget konservativa parti, dels som kvinna och dels som dotter till en specerihandlare – hon kom inte ur den brittiska överklassen.

Hon var en formidabel politiker, alltid styrd av sin starka övertygelse; och den förde henne till posten som inte bara landets hittills enda kvinnliga premiärminister utan också till den längsta sammanhängande premiärministertiden någon haft i Storbritannien sedan tidigt 1800-tal. Hon vann tre val i rad.


Vad var det viktigaste politiskt som hon genomförde?

– Det var den kontroversiella ekonomiska och sociala förändringspolitik hon förde. Det mesta av förändringarna blev bestående, och kom att accepteras av Tony Blairs ”Nya Labour” som vann valet 1997. Blair skriver i sina memoarer att sättet Thatcher genomförde förändringarna på ofta var ”onödigt ideologiskt,” men att Storbritannien behövde mycket av Thatcherperiodens industriella och ekonomiska förändringar.