همجنس گرایی پدیده ای ارثی یا اجتماعی؟

7:03 min

کشف این که همجنس گرایی در اغلب موارد ارثی است، سالها تعجب دانشمندان را برانگیخته است. اما به گفته اوربان فریبری (Urban Friberg) یکی از پژوهشگران علم تکامل در دانشگاه اپسالا، تحقیقات جدید نشان می دهد که همجنسگرایی را میتوان در پدیده اپی ژنتیک (Epigenetik) که ژنهای ما را تحت تاثیر قرار می دهد ردیابی کرد:

- دانشمندان  در پژوهش های بسیار گسترده خود تلاش کرده اند در یک گروه خاص بطور مثال همجنسگرایان شخصیت، رفتار و یا جنبه های مشترک دیگری که آنها را از لحاظ ژنتیکی به یکدیگر مربوط می سازد، پیدا کنند. اما تاکنون در این امر موفق نشده اند. به همین دلیل به گمان آنها همجنس گرایی ممکن است ناشی از مکانیسمی موسوم به اپی ژنتیک (Epigenetisk) یا فراژنتیک باشد.
 فراژنتیک یک نوع پژوهش نسبتا جدید است که از علم وراثت ریشه می گیرد. طبق فراژنتیک پیرایش و تشکل اجزاء مختلف سیستم وراثتی بر آن چه که فرد از نسل های قبل به ارث برده و خصوصیاتی که با آن متولد می شود تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر فراژنتیک را می توان به یک گروه ارکستر تشبیه کرد که ژنها  نوازندگان، و مکانیسم فراژنتیک رهبر آن است. همانطور که رهبر ارکستر در مورد نواختن موزیک، قدرت صدا و یا خاموش بودن سازها تصمیم می گیرد، فراژنتیک نیز ترکیب و هماهنگی ژن های بدن را تعیین می کند. به گفته اوربان فریبری فراژنتیک علم ترکیب ژنها و تعیین گرایش در بدن انسان از جمله همجنسگرایان است. ولی این دانش هنوز نمی تواند دقیقا و با اطمینان بگوید که چه نوع و چگونه گرایش ها و یا دستورالعمل های ژنتیکی به ارث برده می شوند. او می گوید:
-  گرایش های وراثتی تنها محدود به گرایش جنسی نیست بلکه شامل بسیاری دیگر از گرایش های رفتاری است. بدن ما دارای بافت های یاخته ای مختلف است که به شکلی تازه و  در اغلب موارد بصورت تصادفی از  نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
اوربان فریبری  و دو همکار امریکایی او امیدوارند بتوانند به کشفیات بیشتری در مورد نحوه پدید آمدن گرایش های جنسی و این که چرا برخی از افراد از نظر بیولوژیکی همجنس گرا متولد می شوند دست یابند. او می گوید:
- شاید پژوهش ما برخی از انسانها را خشمگین می کند، اما به عقیده من به برخی از همجنس گرایان که مایلند بدانند که چرا تمایلات همجنس گرایانه دارند کمک می کند. آنها درک خواهند کرد که سوال آنها یک پاسخ بیولوژیکی دارد، و از این طریق می توانند زندگی خود را بهتر بشناسند.
اما اولریکا وسترلوند (Ulrika Westerlund) رییس اتحادیه برابری جنسی (RFSL) به توجیح و تشریح همجنس گرایی از جنبه بیولوژیکی انتقاد دارد. به نظر او جنسیت انسانها پدیده متغیری است و برای دانشمندان دشوار است که تعریف دقیق و مشخصی از جنسیت ارائه دهند:
- پژوهشگران گاهی بر روی دگرجنسگرایان، گاهی بر روی همجنسگرایان و در برخی موارد دیگر بر روی افراد با گرایشات مختلف جنسی تحقیق می کنند. در بعضی مواقع به سختی می توان تعریف آنها از همجنسگرایی را فهمید. به نظر من برای بسیاری از مردم واژه جنسیت مفهوم ثابت و مشخصی ندارد و مثلا تعریف همجنسگرایی تقریبا دشوار است.
پژوهش های فراژنتیک در امریکا در بحث اجتماعی مربوط به حقوق همجنسگرایان تاثیرگذار بوده است و از بسیاری از نتایج آنها به عنوان زمینه ای برای تامین برابری حقوق اجتماعی همجنسگرایان استفاده می شود. اما این گونه بحث ها در سوئد بسیار گسترده تر است. در اینجا بیشتر بر حقوق اجتماعی برابر بدون درنظرگرفتن جنسیت، مذهب و یا گرایش جنسی تاکید می شود. امری که به نظر اولریکا وسترلوند بسیار مثبت است:
- جنبش همجنس گرایان، دوجنس گرایان و دگرجنس گونگان موسوم به (HBT) در امریکا و در بخش های مختلف دنیا از این نوع تحقیقات استقبال زیادی می کنند. استدلال آنها این است که وقتی که ثابت شود که همجنسگرایی وراثتی است مبارزه همجنس گرایان برای رسیدن به حقوق برابر نیز آسانتر می شود. اما این امر به نظر ما می تواند خطرناک باشد. به عنوان مثال تصور کنید دانشمندان دیگر از پژوهش های خود نتیجه معکوس بگیرند و ادعا کنند که همجنس گرایی ارثی نیست بلکه حاصل محیطی است که فرد در آن رشد می کند. به همین دلیل همجنس گرایان نباید از حقوق اجتماعی ویژه برخوردار شوند.
اولریکا وسترلوند با اشاره به این مسئله بر جداکردن پژوهش های جنسی و بحث های اجتماعی در مورد ارزش یکسان انسان ها تاکید دارد. او می گوید:
- مطلقا باید توانست در زمینه های مختلف پژوهش کرد. اما مهم این است که پژوهش های جنسیتی و بحث های اجتماعی در مورد برابری انسان ها را به هم مربوط نسازیم.