Monarkfjärilen navigerar utan karta

1:51 min

I flockar på hundratusentals individer flyger monarkfjärilen mer än 400 mil för att para sig; från norra USA och Canada till en lummig dal i de centrala delarna av Mexico. Monarkfjärilens goda lokalsinne har längre förbryllat forskarna, och nu visar en ny studie att den navigerar utan karta.

Forskarna har länge undrat hur den praktfulla monarkfjärilen orienterar sig, hur den vet var den ska, när den uppenbarligen aldrig varit där förut. Fjärilen tar flera generationer på sig att göra resan från norr till söder över det nordamerikanska fastlandet.

– Monarkfjärilen vet inte var den är, den har inget kartsinne som vissa andra djur och insekter har, men den vet var den befinner sig i förhållande till solen och det räcker för att den ska kunna ta ut kursriktningen, säger Stanley Heinze Lunds universitet.

Stanley Heinze har följt hur gräshoppor och andra insekter förflyttar sig. Han menar att det nya i studien, som letts av forskare vid universitet i Oldenburg i Tyskland, är att den kan slå fast det som forskarna länge trott, nämligen att monarkfjärilen inte är en så kallad "äkta" navigatör, alltså en som orienterar sig med karta och kompass. Monarkfjärilen har ingen karta.

Med hjälp av insamlade data som går mer än 50 år tillbaka i tiden har forskarna kunnat visa att fjärilarna tar sig fram med hjälp av en nedärvd instinkt man kan likna det vid ett navigationssystem med bara en enda rutt inprogrammerad.

Rutten är inte tillkommen av en slump utan har, enligt forskarna, utarbetats i samklang med den omgivande naturen under årtusenden.

– Fjärilarna samlas upp i en slags tratt med Klippiga Bergen på ena sidan och Mexikanska Golfen på den andra. Detta tillsammans med instinkten att flyga i en sydvästlig riktning gör att fjärilarna alltid kommer rätt. Det är enkelt men det tycks fungera, säger Stanley Heinze.