Akuta problem i miljonprogrammen

12 min

1 miljon hus byggdes under miljonprogramsåren på 1970-talet. Nu måste de renoveras. Men många små kommunala bostadsbolag har inte råd. I uppländska Sala finns 1500 lägenheter från den här perioden, många med vattenskador. Därför måste de läckande rören bytas vilket kommer att kosta 300.000 per lägenhet. Alltså 500 miljoner för alla miljonprogramshusen. Pengar som bostadsbolaget inte har. Fastighetsägaren är förtvivlad och på samma gång rinner vattnet genom väggarna, masoniten buktar och möglet sprider sig. Vår reporter Katarina Gunnarsson åkte till Sala.


Hör också Sofia Mattson-Linnala från SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.