Regeringen vill satsa på utbildning

1:59 min

När regeringen presenterar sitt förslag till vårbudget i nästa vecka kommer den största satsningen att vara på utbildningsplatser - framförallt yrkesutbildningar för vuxna, yrkesvux.

Det handlar om att möta den ökande arbetslösheten och den internationella lågkonjunkturen, enligt utbildningsminister Jan Björklund.

– Det är ju grupperna med unga vuxna i 20- till 30årsåldern som är arbetslösa som inte har gått färdigt gymnasiet eller kanske inte gått gymnasiet alls och som har svårast att få jobb. Det är bättre att de nu under lågkonjunkturen utbildar och förkovrar sig så att när jobben väl kommer har de lättare att få jobb, säger Björklund.

Enligt regeringen finns det ett utrymme i budgeten på 3 miljarder under i år och nästa år. De pengarna ska användas till 12 400 utbildningsplatser, varav de flesta inom yrkesvux, 7 000.

På så sätt ska också ska också fler invandrare lättare komma in på arbetsmarknaden enligt statsminister Fredrik Reinfeldt.

– Yrkesvux för många som kommer från andra är ett svar på hur man kan komma in på arbetsmarknaden.

Oppositionspartierna är inte imponerade över förslagen, förvisso är det bra att fler kan läsa in en yrkesutbildning, men det är långtifrån tillräckligt enligt Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson.

 – Det är ett sätt för regeringen att rätta till det faktum att färre och färre ungdomar väljer att gå på det yrkesförberedande programmet eftersom man inte längre får högskolebehörighet på de utbildningarna så det är ett sätt för regeringen att rädda upp sitt eget misslyckande, säger Andersson.

I förslaget finns också mer pengar till utbildning inom arbetsförmedlingen, 3 000 nya praktikplatser och 1 000 nya utbildningsplatser, alldeles för lite säger Rosanna Dinamarca, Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson.

– Vänsterpartiet kommer att lägga ett förslag på 25 000 nya platser där 15 000 av dem riktar sig till 18 till 24-åringar.

Även Sverigedemokraternas Sven-Olof Sällström är kritisk - satsningen kommer för sent.

– Bra men för sent och för lite, säger Sällström.