Höjd medellivslängd – fler måste arbeta längre

2:01 min

Gränsen för när man får ta ut inkomstpension föreslås höjas till 62 och framöver ska en ny så kallad riktålder för att gå i pension införas, som följd av medellivslängdens utveckling.

Den ska också styra andra försäkringar, som rätten att få a-kassa. En rad andra åldersgränser bör också ändras för att vi ska arbeta längre och därmed få bättre pensioner och den offentliga sektorn få en bättre ekonomi, enligt utredningen.

Den som vill ska från 2016 få fortsätta att arbeta till 69 år, enligt pensionsåldersutredningen.

I dag kan den som vill ta ut inkomstpension vid 61 år också göra det. Den gränsen ändras till 62, 2015, enligt utredningen. Gränsen för att ta ut tjänstpensioner och privata pensionsförsäkringar bör också höjas till 62 från dagens 55. Vad gäller tjänstepension ska det gälla nya avtal.

Ett nytt förslag som på sikt kan få stor effekt är en ny riktålder för pension som anpassas till medellivslängden och därmed automtiskt höjs, i takt med att vi blir äldre och som visar var gränsen går för en godtagbar pension.

2019 bör riktålder sättas till 66 år och sedan höjas till 67, 2022, och 68, 2038, enligt beräkningar.

Utredningen menar att reglerna för a-kassan, sjukförsäkringen andra socialförsäkringar ska kopplas till riktålder så att vi på sikt kan få a-kassa om vi blir arbetslösa när vi är 67 år. I dag går gränsen vid 65.