Umeåforskare:

Fortsatt ojämställt i svenska hem

5:43 min

Det är fortfarande mycket ojämställt i de svenska hemmen och ojämställda par mår psykiskt sämre än jämställda, det visar Lisa Harrysson i sin avhandling vid Umeå Universitet. 

Ojämställdhet i hemmet ökar risken för psykisk ohälsa hos både kvinnor och män. Det skriver Lisa Harryson i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 12 april.

Kvinnorna mår sämre av den extra bördan medan männen mår dåligt för att de inte lever upp till förväntningarna, säger Lisa Harryson.

Lisa Harryson har undersökt hur genusrelationer hemma och på jobbet är kopplade til psykisk ohälsa och hon har funnit att både en ojämn ansvarsfördelning av det obetalda hemarbetet och ojämställdhet i parrelationen har samband med psykiska besvär i form av oro, ängslan och ångest hos både kvinnor och män.