Ny lag minskar insynen i den danska politiken

2:35 min

Om en månad klubbas en ny offentlighetslag i Danmark som minskar mediernas och allmänhetens insyn i dansk politik. Inte minst gäller det i vad regeringen har för sig.

- Danmark har inte varit särskilt öppet när det gällt politiska beslut tidigare, nu minskar öppenheten ytterligare.

Det säger forskningschef Oluf Jörgensen vid Danmarks Medie- och journalisthögskola i Århus.

Mediejuristen Jörgensen har själv suttit med i den så kallade offentlighetskommissionen. Och hade hoppats att politikerna skulle stoppa förslaget, som nu nått folketinget och formellt blir lag om en månad.

En del av den nya offentlighetslagen innebär en bättre anpassning till dagens digitala värld. Man kan se mer av myndigheternas information och handlingar.

Inom politiken inrättas däremot en sorts förtroliga rum, där politiker och rådgivare av olika slag kan föra samtal utan att någon annan kan ta del av vad som sagts eller skrivits.

När ett lagförslag tas fram i Sverige går det genom en hel process med utredningar, remissbehandling och lagråd. I Danmark har det aldrig fungerat så, och nu kan dessutom ett lagförslag plockas fram helt i det fördolda och bara klubbas igenom. Den nya offentlighetslagen är på sitt sätt ett bra exempel på just detta. Dom tre regerande partierna plus dom två partier som tidigare hade makten meddelande plötsligt i höstas utan vidare debatt att dom var överens. Och om en månad klubbas alltså lagen.

Ändå är det först nu det blivit en hård debatt om saken i Danmark.

-Men nu är det tyvärr för sent, säger Oluf Jörgensen.

Det politiska och administrativa systemet i Danmark har aldrig varit särskilt öppet. I Danmark till skillnad från i Sverige så kan ministrarna inte ta med sig politiska rådgivare in i statsapparaten efter ett val. Därför kommer dom politiska råden oftast från tjänstemän - och det är troligen dom som pressat politikerna till att minska insynen, tror Oluf Jörgensen.

Han håller på med ett stort forskningsprojekt om öppenheten i Norden. Sveriges unika position har naggats i kanten. Ni saknar rätt att ta del av handlingar i elektronisk form. En stor svaghet.

- På det området är däremot Norge bäst i världen.

- Och till min stora överraskning ser jag att ni svenskar inte kan klaga när regeringskansliet begränsar öppenheten, slutar Oluf Jörgensen.

Åke Pettersson
ake.pettersson@sverigesradio.se