Volvosamarbete klart

Det blir ett samarbete mellan Volvo Construction Equipment och den japanska konkurrenten Komatsu. Det gäller utveckling och produktion av komponenter till anläggningsmaskiner.
Företagen har tecknat en avsiksförklaring som innebär att fabriken i Hallsberg ska tillverka hytter åt Komatsu, vilket ska effektivisera produktionen i Hallsberg. - Det kan skapa 40 nya arbetstillfällen på sikt, säger Yngve Rosén, vd på Volvo Wheel Loaders i Eskilstuna. Överenskommelsen är en del i de pågående diskussionerna om samarbete, som på sikt kan innebära att även Volvofabriken i Eskilstuna kommer att tillverka produkter åt Komatsu. Det här har Volvoledningen meddelat tidigare och det bekräftade Rosén på onsdagen. Lastmaskintillverkaren Volvo Construction Equipment är det fjärde största företaget på marknaden med 6-7 procent när det gäller anläggningsmaskiner. Komatsu är nr 2 med något mer än det dubbla. Sedan början av förra året har företagen diskuterat om det går att samarbeta om utveckling och komponenttillverkning. Det är dock inte aktuellt med samarbete kring försäljning, service, distribution eller någon form av ömsesidigt ägande. Senare i år väntas besked om hur samarbetet påvrkar övriga fabriker i Sverige.