Norrbotten

Höjd pensionsålder föreslås i statlig utredning

1:31 min

Vi blir äldre - alltså ska vi jobba längre. Det menar Pensionsåldersutredningen som idag redovisade sitt förslag för framtiden. Utredningen föreslår att man ska ha en Riktålder för pensionen. Riktåldern är en rekommendation som följer medellivslängden i Sverige.

Redan om två år föreslås att inkomstpensionen inte ska kunna tas ut förrän vid 62 års ålder, jämfört med dagens 61 år. 2016 ska folk få jobba till 69 år - om man vill. Det är två år mer än idag.

Andra förslag är att åldersgränsen för garantipensionen höjs från 65 till 66 år och att 55 års-gränsen för att börja ta ut tjänstepensioner och privata pensioner höjs till 62 år.

Åsikterna om förslaget i Norrbotten går åt skilda håll, några P4 Norrbotten pratat med tycker att man är helt slut när man jobbat tills man är 60 år, att förslaget är helt sjukt.

Andra delar uppfattningen att man orkar jobba olika länge beroende på vilket jobb man har. Louise Packste, 25 år från Luleå, säger att förslaget kan vara både bra och dåligt.

- Sitter man vid kontor så är det nog inga problem. Om man är sjuksköterska till exempel, så tycker jag att det vore väldigt dåligt att jobba längre än till 65. Man blir väldigt snabbt utsliten redan vid 40 års ålder. Säger Louise Packste.

Stefan Rönnbäck, 64 år, tror att många vill jobba lite längre och att förutsättningarna borde finnas för dem att göra det.

- En flexibel pensionsålder tycker jag är bra. Säger Stefan Rönnbäck.

Idag går åtta av tio i pension vid 65 års ålder eller tidigare. Något som alltså kan komma att ändras om förslaget från Pensionsåldersutredningen antas.

Nu skickas förslaget på remiss innan ett politiskt beslut kan fattas.