Tango i Landstingen

Region Skåne och Blekinge startar ett gemensamt projekt för att utveckla näringslivet i länen.
Med hjälp av EU-bidrag satsar Region Skåne och Blekinge län totalt 50 miljoner kronor för att stärka konkurrenskraften gentemot andra delar av Europa. Det tvååriga projektet heter Tango, och ska med utgångspunkt från Lunds universitet och högskolorna i Kristianstad och Blekinge knyta företag inom IT, livsmedel och verkstadsindustrin närmare forskningsvärden.