Vårbudget - tidningsstöd

Regeringen vill höja driftstödet till mindre tidningar med 15 procent för att förhindra nedläggningar. Det höjda stödet till små tidningar kommer att kosta omkring 50 miljoner kronor.