SKI kritisk till tidsplan

Statens kärnkraftsinspektion, SKI, är kritisk till den tidsplan som Svensk Kärnbränslehantering gjort för slutförvaret av det utbrända kärnbränslet.
Enligt planerna ska platsundersökningarna i Oskarshamn och Tierp vara klara 2006 och sedan ska resultaten utvärderas under två år. Nåt som är väl optimistiskt tycker Magnus Westerlind som är chef för kärnafallsavdelningen.