Utbrett skattefusk hos taxiföretagen

Det förekommer skattefusk för miljoner bland länets taxiföretag.

Det anser Skatteverket efter den specialgranskning de gjort av taxibranschen i Jämtlands- och Västernorrlands län.

Av regionens totalt 350 taxiföretag har 45 kontrollerats, och hos dessa har nästan 4,5 miljoner kronor undanhållits i oredovisade intäkter och löner.

Dessutom har många förare jobbat svart, enligt Skatteverket.

- Det är mycket anmärkningsvärt att endast 90 kontrolluppgifter har lämnats av de företag vi granskat.

Enligt körpassrapporterna skulle det varit 250, säger Jan-Olof Björk vid Skatteverket i Östersund.

Bortåt 20 av de granskade taxiföretagen kommer att brottsanmälas, och eftersom fusket är så omfattande inom branschen kommer kontrollen att fortsätta även under 2005.