Mycket kritik mot Omar Mustafa

14 min

Om den debatt som blossat upp i samband med att Omar Mustafa valdes in i socialdemokraternas partistyrelse nu i helgen. Han har tidigare, i egenskap av ordförande för Islamiska förbundet, bjudit in talare till konferenser - talare som i andra sammanhang spridit antisemitiska myter. Det har väckt starka reaktioner. En av kritikerna är Alex Bengtsson, vice VD för den antirasistiska stiftelsen Expo. Hör bland annat honom och Olle Burell, försteombudsman för Socialdemokraterna i Stockholm. 17-timmen