Hatt svänger nu i mobilfrågan

2:14 min

Nu svänger it- och energiminister Anna-Karin Hatt i frågan om det kan bli aktuellt med lagstiftning för att se till att mobiloperatörerna lever upp till det de utlovar.

I ett tal för mobiloperatörer och andra aktörer inom telekommunikation nu på förmiddagen hotade ministern med lagstiftning om inte mobiloperatörerna bygger ut näten mer och lever upp till de löften de ger om hur stor mobiltäckningen är.

Tidigare har Anna-Karin Hatt sagt att det inte går att lagstifta bort det här problemet.

– Jag tror inte att lagstiftning är rätt väg att gå men samtidigt är det viktigt att vara tydlig mot operatörerna att när kraven är så starka från konsumenterna så finns det två vägar att gå: antingen skärper sig operatörerna, annars måste vi hitta andra vägar att ta oss framåt.

Det jäser i Mobilsverige, sa Anna- Karin Hatt nu på förmiddagen på Post- och telestyrelsens konferens, hon kritiserade mobiloperatörerna i skarpa ordalag för att de bland annat presenterar täckningskartor utan koppling till verkligheten, för att de ger orealistiska löften och för att de måste investera mer i näten.

– Vi ser ju ett läge där många svenska mobilkonsumenter tycker att mobiltelefonin fungerar för dåligt. Då är det väldigt viktigt att ge operatörerna en tydlig signal att de måste se till att leva upp till de löften de har givit.

En av de mobiloperatörer som Anna-Karin Hatt kritiserade i talet var Telia - och informationsansvarig Hans G Larsson. Han förstår kritiken samtidigt som han tycker att de formella kraven som ställs upp för att Telia ska få vara en mobiloperatör i licensvillkoren inte alltid är i linje med kunderna förväntar sig:

– Talar jag för Telia har vi byggt mycket mer än vad licensvillkoren kräver men sedan finns ju hela tiden det här med vad våra kunder förväntar sig.

Är kundernas förväntningar inte riktigt rimliga?

 – Till allra största delen är de klart rimliga men på sina håll finns det en bild att man ska kunna ringa överallt och att det inte ska finnas några vita fläckar.

Men som bland annat Sveriges radio-programmet Kaliber har visat så innebär dålig eller obefintlig mobiltäckning på sina håll exempelvis att gamla inte kan lita på sina trygghetslarm eller ringa efter ambulans så frågan är om det är mobiloperatörsföretagen eller regeringens ansvar att se till att telefonerna fungerar?

– Vi har en modell i Sverige där vi har byggt ut den här tekniken tack vare att vi har ställt starka krav på de operatörer som faktiskt gör utbyggnaden. Det ska vi fortsätta göra, säger Anna-Karin Hatt.