Besvikelse på länsstyrelsen

Länsstyrelsen ville undanta Nordmyranområdet som ligger mellan Tärnsjö och Dalälven från besprutning,  eftersom man där arbetat med buskröjning och andra åtgärder för att
minska myggförekomsten.

Men kemikalieinspektionen tog ingen hänsyn till det kravet och länsstyrelsens miljöchef Kerstin Kvarnström säger till P4 Västmanland att hon är besviken på beslutet.