Nordkalks stenbrytning påverkade grundvattnet vid Hoburgs myr

2:02 min

Grundvattennivåerna i Natura 2000-området Hoburgs myr har påverkats av Nordkalks stenbrytning. Men trots att företagets konsult, Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, redan 2008 påpekade att det börjat hända något med vattnet, så gjordes ingenting förrän hösten 2012 när länsstyrelsen helt stoppade brytningen i den delen av Klinthagen.

Efter stoppet tog Nordkalk och länsstyrelsen fram varsin konsultrapport om Hoburgs myr. Och i januari hade de ett möte och jämförde resultaten.

Båda konsulterna anser att grundvattennivåerna har påverkats av Klinthagen, fast i olika utsträckning. Enligt länsstyrelsens konsult sker påverkan 800-900 meter in i Natura 2000 området.

Nordkalks konsult anser att påverkan bara når 400-500 meter. Tidigare har de inte gått med på att brytningen påverkar, enligt Kalle Nyberg, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

– Nej det har man inte gjort. Utgångspunkten när man fick den här täkten var att man inte skulle påverka överhuvudtaget, annars hade man inte fått det tillstånd man har att bryta så nära i Klinthagen, säger Kalle Nyberg.

Tillståndet att utöka brytningen i Klinthagen nära Hoburgsmyr gavs i början av 2000-talet, under förutsättning att Nordkalk noga kontrollerade vattnet i Natura 2000-området och genast avbröt arbetet om något förändrades.

Och eftersom konsulten SGU både 2008 och 2009 påpekade att utökad analys av deras mätdata behövdes, vilket Nordkalk instämde i 2010, sa länsstyrelsen inte ifrån förrän hösten 2012, eftersom man trodde att det redan var igång, enligt Kalle Nyberg

– Sen har vi litat på bolaget när det har sagt att vissa saker ska göras, som sen inte har blivit gjort, säger Kalle Nyberg

FRÅGA: Men att det här har förhalats, tror du att det beror på att man inte velat ha den här frågan på bordet när processen runt Ducker pågår?

– Det kan man ju bara spekulera om - det kan jag inte göra. Men det är tråkigt att det ska behöva ta så lång tid att få fram ett material som det gjorde. Och vi hade ju samma frågeställning vid Bunge Ducker att det var närhet till Natura 2000, så det kändes ju väldigt angeläget att man visar att man kan sköta sådana här Natura 2000-åtaganden som det faktiskt var, säger Kalle Nyberg.

FRÅGA: Där förde man väl fram just brytningen nära Hoburgs myr som ett exempel på att det här går att göra utan att påverka miljön?

– Jo det har nämnts, flera gånger. Och vid en av synerna visade företaget hur nära man kunde komma ett Natura 2000-område, säger Kalle Nyberg.

Nordkalks kommunikationschef Eva Feldt skriver i ett mejl att företaget inte kommenterar det här, eftersom länsstyrelsen också gjorde en åtalsanmälan och det pågår en polisutredning.

Att det inte gjordes någon mer omfattande analys av mätdata under 2011, som företaget skrev 2010 att det skulle göra, beror på att brytningen i den delen av Klinthagen då var på väg att upphör, skriver hon.