Fler asylsökande barn ska få stanna

0:41 min

Miljöpartiet och regeringen har kommit överens om att ändra utlänningslagen så att fler asylsökande barn ska få möjlighet att stanna i Sverige.

Denna ändring börjar gälla första juli nästa år och är en förändring som Miljöpartiet krävt för att inte bryta upp den ramöverenskommelse som partiet har med regeringen om migrationspolitiken.

Maria Ferm är Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson:

  – Vi har kommit överens om att genomföra en förändring av synnerligen ömmande omständigheter till särskilda omständigheter för barn. Vilket innebär att fler barn kommer att få möjlighet att stanna i Sverige. Det här är en väldigt viktig förändring som kommer att betyda mycket för de människor som berörs och det är någonting som vi länge har kämpat för att kunna förändra så att tillämpningen av lagen blir mer generös, säger Maria Ferm(MP).

Miljöpartiet har hotat bryta den migrationspolitiska uppgörelsen med regeringen om inte fler barn får stanna. Nu kommer fler barn att få asyl i Sverige säger migrationsminsiter Tobias Billström (M).  Det är internsiva förhandlingar som ligger bakom uppgörelsen som är en framgång för Miljöpartiet. Det bekräftar migrationsminister Tobias Billström. 

– Nu är vi överens om den här fortsatta processen och det tycker bägge parter är bra, både regeringen och Miljöpartiet, säger Tobias Billström.

Det var ju Miljöpartiet som ville ha det så här, varför har ni gått med på det?

– Miljöpartiet har helt riktigt under lång tid haft synpunkter på bestämmelsen ”synnerligen ömmande omständigheter”. Men det viktiga är att peka på att när det gäller ramöverenskommelsen som regeringen och Miljöpartiet ingick 2011 så står det tydligt att barnens bästa ska beaktas i alla situationer, säger Tobias Billström.