Kärnvapenavslöjaren Vanunu nekas asyl

Den svenska Utlänningsnämnden har nekat den israeliske kärnvapenavslöjaren Mordechai Vanunu asyl i Sverige. Nämnden avslår på formella grunder.

Den som vill söka asyl i Sverige måste komma hit, men det kan inte Vanunu, eftersom han är förbjuden att lämna Israel.

Vanunu anser att restriktionerna mot honom strider mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter.