Kärnkraftsmotståndet håller i sig i Sverige

1:48 min

Kärnkraftsolyckan i Fukushima påverkar fortfarande svenskarnas syn på kärnkraften. För andra året i rad är kärnkraftsmotståndarna fler än anhängarna. Det visar en årlig undersökning från SOM-institutet i Göteborg som ska presenteras i juni.

Peyman Abdulla Ali i Jönköping är en av de som blivit mer negativ till kärnkraften efter Fukushima och vill avveckla den.

– Den är inte bra. Man skulle kunna använda pengarna till något annat än till kärnkraft, säger Peyman Abdulla Ali.

Johan Hagelin tycker tvärtom att Sverige ska fortsätta med kärnkraft:

– Det är en bra och billig energikälla, även om den är farlig, säger han.

Det är 48 procent som vill avveckla kärnkraften enligt undersökningen från SOM-institutet, antingen snarast eller när dagens reaktorer tjänat ut.

Kärnkraftsanhängarna som vill byta ut dagens tio reaktorer mot nya, eller bygga ut kärnkraften, är färre – 36 procent. Professor Sören Holmberg i Göteborg har gjort undersökningen.

– Den negativism vi märkte 2011, omedelbart efter Fukushima, finns fortfarande kvar, på ungefär samma nivå. Effekten av Fukushima har inte avklingat, säger Sören Holmberg.

Vad kan det bero på då att kärnkraftsmotståndet fortfarande är så starkt?

– Ja, det har ju att göra med själva olyckan och de effekter den fick på hur allvarligt man bedömer risken för olyckor över hela världen. Sedan tror jag också att det beror på att Fukushima ledde till att ett antal länder i Europa bestämde sig för att avveckla kärnkraften. Tyskland ändrade sig ju, liksom Schweiz och Italien.

Undersökningen bekräftar också att inställningen till kärnkraft skiljer sig kraftigt åt mellan olika grupper. Yngre är mera negativa än äldre, och kvinnor är mera negativa än män. Bland männen finns till och med en övervikt för kärnkraften.

Drygt 1500 personer har svarat på frågorna och intervjuerna gjordes under senhösten.