Linköpingsmodell sprids i landet

I fyra år har Linköping som enda kommun i landet anordnat gruppsamtal för separerade föräldrar. Det har varit en framgångsrik arbetsmodell som nu är på väg att sprida sig till andra kommuner i landet.

Familjerätten, som står bakom samtalen, har haft utbildningsdagar för kollegor ute i landet. Bland annat är Östersund och Staffanstorp på väg att starta egna grupper.

Anledningen till att Linköping utvecklat denna modell är att det räcker om en förälder deltar, till skillnad från de samarbetssamtal som kommunerna enligt lag är skyldig att erbjuda föräldrapar. Då krävs att båda föräldrarna närvarar.