Kommunerna måste agera omedelbart

2:11 min

28 grossistföretag i ett tiotal svenska kommuner har köpt kött från det holländska företag, som fått 50 000 ton kött återkallat av livsmedelsmyndigheterna i Holland. Köttet visade sig vara uppblandat med hästkött trots att det märkts som nötkött. Livsmedelsverket förväntar sig nu att de berörda kommunerna agerar snabbt.

– Köttet ska bort från marknaden. Vi har informerat kommunerna och gjort klart att de ska agera snabbt, det här får inte ta mer än några dagar, säger Jan Sjögren, enhetschef på Livsmedelsverket, till Ekots Karin Runblom.

Det kan röra sig om fler företag än de 28 som livsmedelsverket än så länge lyckats spåra.

Men problemet är att dokumentationen hos det holländska företaget som sålt köttet vidare, är för dålig.

– Ja, spårbarheten är minst sagt begränsad eftersom man inte haft ordning på sina papper i det holländska företaget, det är väldigt mycket dokumentation som saknas i det här ärendet, säger Jan Sjögren.

Förutom att det saknas en klar bild över hur många svenska företag som handlat med det holländska köttet, så vet inte Livsmedelsverket i nuläget hur mycket kött det rör sig om. 

– Nä, det vet vi inte. Holländska myndigheter har ju spårat och återkallat 50 000 ton. Men hur mycket som sålts vidare till bland annat svenska företag vet vi alltså inte, säger Jan Sjögren.

De berörda kommunerna måste nu kontakta grossistföretagen och se till att köttet återkallas. Men det finns risk för att köttet redan hunnit ut i konsumentleden.

– Jo, risken för detta är tyvärr stor. Delar av köttet har sannolikt redan förädlats till olika produkter och en del av det kan redan vara uppätet, säger Jan Sjögren.

Vilka produkter det rör sig om vet inte Livsmedelsverket.

Det var alltså genom en holländsk stickprovskontroll som det senaste i raden av felmärkta köttpartier upptäcktes.

Här i Sverige har Livsmedelsverket  genomfört 119 stickprovskontroller i olika köttprodukter, sedan januari då irländska myndigheter avslöjade fusk med köttmärkning.

Då rörde det sig om bland annat hamburgare som innehöll hästkött, trots att de enligt innehållsdeklaration skulle bestå av nötkött.

Det ledde till flera kontroller i hela  Europa som avslöjade mer fusk och köttskandalen var ett faktum.

– När det gäller de stickprovskontroller vi gjort i 119 produkter, så har  innehållet stämt överens med deklarationen, säger Jan Sjögren.