Frysta bär kan ge hepatit

Antalet fall av hepatit A ökar. Anledningen kan vara att frysta bär är smittkällan. Därför varnar Livsmedelsverket allmänheten att äta frysta bär. De måste kokas innan de äts.

Sedan december 2011 har 22 personer insjuknat i Sverige. Det är ovanligt många. Tidigare år har ungefär fem personer smittats.

I Danmark har 30 fall av hepatit A uppmärksammats och där varnar myndigheterna för köpta frysta bär.

Alla typer av frysta bär bör kokas innan de äts, oavsett var de kommer från eller vilka som säljer dem. Jordgubbarna kan vara extra farliga.

Eftersom hepatiten är av samma stam som den i Danmark, där man identifierat just frysta bär som den gemensamma nämnaren för de smittade, drar man samma slutsats i Sverige.

– Hepatit A är en sjukdom med långt och ibland allvarligt sjukdomsförlopp, säger Mats Lindblad, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Hepatit A-virus utsöndras via avföring. Det kan smitta via mat eller genom förorenat vatten. När mat och vatten hettas upp dör viruset. I Danmark tror man att smittan spridits via bevattning av bären.

Kan det vara så att färska bär också överför smittan?
– Jo, så kan det vara. Men den gemensamma nämnaren är att de smittade ätit just frysta bär, säger Mats Lindblad.

Hepatit A kan även smitta mellan personer, men då bara vid mycket nära kontakt, till exempel vid sex.

Smittskyddsinstitutet uppmanar till handtvätt, efter toalettbesök och före matlagning och måltid. Det går att vaccinera sig mot hepatit A.

Det kan ta mellan två och sex veckor innan man känner symtom. Om man mår illa, har huvudvärk eller kräks kan det vara tecken på hepatit A. Man bör då uppsöka läkare.