Fyra pr-konsulter per journalist

2:30 min

Medan antalet journalister minskar kraftigt, ökar antalet pr-konsulter och kommunikatörer snabbt. I USA går det numera fyra pr-konsulter på en journalist, på åttiotalet var förhållandet ett till ett.

I Sverige finns det ungefär dubbelt så många kommunikatörer som journalister. Och även här kommer maktbalansen att förskjutas ytterligare. Det tror kommunikationsprofessor Jesper Falkheimer vid Lunds universitet:

- Både pr-branschen och antalet anställda kommunikatörer har ökat rejält ända sen 90-talet. Det skedde en boom där i mitten av 90-talet när pr konsult-branschen i Sverige fullkomligt exploderade.

Ser du någon fara i det här?

- Ja, jag tycker det är mindre bra. I ett samhälle måste det finnas en maktbalans här också.

- Det är klart att det viktigt att det finns många journalister som kan granska samhället och organisationerna. Det räcker inte att det finns en massa kommunikatörer - som i och för sig kan förbättra organisationernas arbetsmiljö och förmåga att kommunicera utåt och inåt, säger Jesper Falkheimer.

Enligt tidningen US News nya lista är pr-konsult det bästa kreativa yrket man kan välja, följt av arkitekt och art director. Och framtidsutsikterna är goda, antalet kommunikatörer beräknas öka med ytterligare kring 25 procent dom kommande tio åren.

Jesper Falkheimer, som också är rektor för kommunikatörsutbildningen vid Campus i Helsingborg, ser en liknande utveckling i Sverige.

- Vi har ett enormt högt tryck på våra utbildningar. Det är också så att en hel del journalister som har det ganska tufft i mediebranschen kan ju också gå över och bli kommunikatörer då. Och det händer allt oftare, för att det är bättre arbetsvillkor i pr- och kommunikationsbranschen än i mediebranschen.

I USA diskuterar man på allvar om inte pr-branschen kan fylla det vakuum som uppstår när antalet journalister skärs ner?

- Vi har olika roller, det ska man vara rätt noggrann med. Kommunikatörer bör vara etiskt korrekta, men dom representerar alltid ett särintresse, medan journalistiken ska representera ett allmänintresse. Dom rollerna är rätt svåra att fläta ihop.

I USA talar de som undersökt förhållandet mellan journalister och kommunikatörer om en fullständig nedmontering av journalistiken. Samtidigt får pr-industrin ut sina budskap och sin propaganda i sällan skådad omfattning.

Men lösningen på problemet måste komma från mediernas sida.

- Journalistiken måste förnya sig själv, skapa nya marknader. Medieföretagen måste bli mer innovativa och utvecklas. Det är lätt att säga, men det är där nyckeln ligger.

- Det handlar inte om att man kan demontera kommunikatörsbranschen. Den kommer att fortsätta att expandera i samhället, det är jag rätt säker på, slutar Jesper Falkheimer - kommunikationsprofessor vid Lunds universitet och utbildare av kommunikatörer vid Campus i Helsingborg.

Åke Pettersson
ake.pettersson@sverigesradio.se