S, V och Mp överens om budget

Regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tvingas skjuta till mer pengar för att klara de extra kostnaderna för sjukförsäkringen redan i år.
Enligt vad Ekot erfar handlar det om ungefär två och en halv miljard kronor extra, som partierna enats om i budgetförhandlingarna. Regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet måste också hantera att det kommit oväntat mycket asysökande till Sverige den senaste tiden, och är därför överens om ett extra tillskott på 560 miljoner kronor för flyktingmottagandet iår. Dessutom blir det 125 miljoner kronor extra till studentbostäder i år, 10 miljoner till Kvinnojourerna och 15 miljoner extra till narkotikabekämningen 15 miljoner kronor.