Sänkt skatt på alkohol?

Sex socialdemokratiska riksdagsmän kräver idag på Dagens Nyheters debattsida att skatten på alkohol ska sänkas.
- Situationen är av skatteskäl inte bra, eftersom fler åker och handlar sprit, vin och öl i Danmark och Tyskland, säger riksdagsmannen Reynoldh Furustrand från Eskilstuna.
Men Reynoldh Furustrands och de andra debattörernas argument håller inte. Det menar Flensbon och ordföranden i den nationella nykterhetsorganisationen IOGT-NTO, Sven-Olof Carlsson. Och han stöder sig på Systembolagets senaste försäljningssiffror. - Man säljer mer inhemsk öl vin och sprit nu. Om det skulle bli en skattesänkning så skulle det bli en ännu kraftigare försäljningsökning, och det är inte bra ur folkhälsovinkel. Vill vi att alkoholskadorna ska minska, så är det förödande med sänkta alkhoholskatter, säger Sven-Olof Carlsson. Men det håller inte Reynoldh Furustrand med om. - Sänkta skatter kommer inte att väsentligt förändra den sunda alkholpolitik som vi har, säger han.