SOS-domen

Mamman besviken efter friande hovrättsdom

2:05 min

SOS - sköterskan frias av hovrätten. Sjuksköterskan handlade oaktsamt, men det är inte bevisat om Emil Linnell överlevt om han fått ambulans, enligt rätten.

Emils mamma Eva Linnell Vassilakis var besviken när hon i dag tog emot domen i Svea hovrätt.

– Man hade väl hoppats på ett annat domslut. Samtidigt hade jag inte tänkt att det var säkert att han skulle dömas. För man vet ju hur det kan gå till, säger Eva Linnell Vassilakis.

Även Svea hovrätt friar sjuksköterskan som tidigare varit anställd av SOS Alarm.

Hovrätten kommer fram till att sjuksköterskan varit oaktsam men inte orsakade Emil Linnells död. Därför fälls inte den nu 53-årige sjuksköterskan till grovt vållande av annans död.

Brottsrubriceringen är justerad när hovrätten nu avkunnar sin dom. Åklagaren har i andra hand yrkat på att den 53-årige sjuksköterskan döms för framkallande av fara för annan, som kan innebära att man utsätter någon för livsfara. Men även på den punkten frias han av hovrätten.

Rätten skriver att sjuksköterskan visserligen gjorde fel bedömning och handlade oaktsamt. Han skulle ha skickat ambulans när Emil Linnell bad om det. Men enligt rätten har sjukdomsförloppet varit hastigt, och därför går det inte att slå fast att hans liv hade stått att rädda även om en ambulans hade skickats. Därför frias han även på den andra åtalspunkten.

– Det är ju inte helt klart vid vilken tidpunkt Emil Linnell avled, och när vi tittar på den bevisning som finns så vi tycker vi att mycket talar för att han kan ha varit avliden klockan 06.11, säger Linda Hallstedt och fortsätter:

– Och då är frågan om det här korta tidsintervallet mellan samtalet som inleddes klockan 05.57 och 06.11, om det hade inneburit att livsfaran kunnat avvärjas om han gjort det han borde - larma ambulans med högsta prioritet. Vi tyckte inte att det gick att dra sådana slutsatser.

Kammaråklagare Fredrik Karlsson säger att han ännu inte hunnit läsa domen, och inte vet hur han ska gå vidare och om domen ska överklagas.

– Jag är lite förvånad över att underlaget inte räckte, åtminstone till att döma för framkallande av fara för annan för det trodde jag att det skulle göra, säger Fredrik Karlsson.  

– Jag ska nu läsa igenom domen och lämna den till överåklagare som får bedöma om det finns förutsättningar för att gå vidare till nästa instans.

Det var söndagen den 30 januari som Emil Linnell tidigt på morgonen ringde till SOS Alarm för att han hade svårt att andas och svimningskänslor. Vid upprepade tillfällen bad han om ambulans.

Emil Linnell ringde 13 gånger till SOS Alarm och vädjade om hjälp, men nekades ambulans. Han dog några timmar senare av brusten mjälte, och hittades i sin lägenhet.

SOS - sköterskan åtalades för grovt vållande till annans död, men friades av Stockholms tingsrätt som visserligen ansåg att sjuksköterskans bedömning var felaktig, men att det inte gick att bevisa om Emil Linnell skulle ha överlevt om han fått ambulans. Den bedömningen delas av hovrätten.

I hovrättsdomen har det kommit till medicinsk utredning som bevisning. Men enligt rätten har den inte varit tillräcklig för att ge säkra svar på tidpunkten för dödsfallet, eller om Emil Linnells liv kunna räddas om han fått ambulansvård. Därför frias sjuksköterskan.