Lågt intresse för industriskolor

Intresset för industriprogrammet på gymnasieskolorna har minskat under de senaste åren.
Utbildningsplatser står tomma och många skolor tvingas lägga ner sina utbildningar, samtidigt som intresset för storföretagens egna industriprogram växer. Det är ett stort problem enligt Sveriges verkstadsindustrier, där man räknar med att behöva nyanställa 10 - 15.000 nyutbildade varje år, trots att det bara utexamineras cirka 3000 från industriprogrammen per år.