Utlandsfödda kvinnor löper större risk för våld

2:04 min

Det är större risk för utlandsfödda kvinnor i Sverige att utsättas för våld och till och med att bli dödade av en annan person, jämfört med svenskfödda kvinnor. Det visar ny forskning från Lunds universitet som i morgon presenterar den första stora populationsstudien i sitt slag, med fokus på våld mot utlandsfödda kvinnor.

– Det är en grupp som egentligen inte är undersökt, men det finns indikationer på att det skulle kunna finnas mer våld. Tidigare forskning visar att låg egenmakt, att man inte har kontroll över sitt eget liv, innebär att man är mer utsatt för våld, säger Cecilia Fernbrant, doktorand i folkhälsovetenskap, som ligger bakom avhandlingen.

Studierna, där drygt 18 000 personer ingår, bygger på fyra olika källor. Resultatet visar att utlandsfödda kvinnor, speciellt de med låg inkomst i hushållet, i högre grad än svenskfödda kvinnor riskerar att bli utsatta för våld och till och med dödas.

I den gruppen är risken nästan tre gånger så stor. Språksvårigheter, social isolering och dålig kunskap om svenska lagar och rättigheter är andra riskfaktorer för våld, säger Cecilia Fernbrant.

– Det är samma riskfaktorer för utlandsfödda och svenskfödda kvinnor, men utlandsfödda har större koncentration av de här riskfaktorerna. Den enda riskfaktorn som skiljer sig är språksvårigheter, säger hon.

Soossan Zarghamian är socialsekreterare i Malmö stad, och träffar många kvinnor som är utsatta för våld. Det är kvinnor från alla samhällsklasser och nationaliteter som söker hjälp, men just utlandsfödda kvinnor är en överrepresenterad grupp. Det beror på deras utsatta situation, säger hon.

– Vi träffar ganska många som inte har det sociala nätverket. De kan inte få hjälpen från sina egna släktingar eller vänner, och då söker de upp oss. Därför syns de mycket mer än någon som bott länge i landet och skaffat ett eget socialt nätverk. Men tyvärr, de flesta som vi träffar här har invandrarbakgrund och mycket stora problem med sin partner, säger hon.