Forsmark ökar produktionen

Forsmark satsar 2 miljarder kronor på att öka produktionen av el i kärnkraftverkets tre reaktorer. Om Forsmark får alla tillstånd som krävs, är planen att elproduktionen ska öka från och med 2008.

Forsmark kommer i år och nästa år att fortsätta byta ut lågtrycksturbinerna i reaktor 1 och 2, som i sig ökar elproduktionen. Men förutom det kommer man att öka produktionen i de tre reaktorerna ytterligare, med 3,3 miljarder kilowatt-timmar per år.

Om 5 år så kommer Forsmark enligt planerna producera över 29 miljarder kilowatt-timmar varje år.

Att pressa reaktorerna hårdare innebär inga ökade risker, säger Claes- Inge Andersson, informationsansvarig på Forsmark.

Reporter AnnCharlotte Carlsson