Trakasserier

Styrelsen för dom socialdemokratiska kvinnorna i Norrbotten är orolig för tendenser till minskad jämställdhet i samhället. Bland annat konstaterar styrelsen att s-kvinnorna utsatts för rena trakasserier under det senaste halvåret. Kvinnor har också flyttats ned på nomineringslistorna till valet.
Vi tolererar ingen återgång till gamla tiders herravälde, skriver s-kvinnornas styrelse i ett uttalande.