Tingsställe i Piteå?

Domstolsverket föreslår regeringen att ett fast tingsställe inrättas i Piteå. Bakom förslaget ligger Luleå tingsrätt. De båda tingsrätterna slogs samman så sent som i januari men tingsrätten i Luleå menar att de inte har plats för Piteå också. Dessutom menar rätten att det finns utrymme att hålla en till två förhandlingar i veckan i Piteå.