Borg täpper till kryphål för företagare

1:33 min

På måndag presenteras vårpropositionen. En av nyheterna är att finansministern vill förändra de förmånliga skattereglerna för delägare i fåmansbolag.

Möjligheten för fåmansföretagare att minska skatten genom att ta ut vinstdelning i stället för lön, har tidigare uppmärksammats av Ekot.

Finansminister Anders Borg beskrev situationen så här i en Eko-intervju i mars:  

- Jag tycker det är stötande när man ser personer som har höga inkomster, som är lätt att uppfatta att de kommer från tjänst, skatteplanerar på ett sådant sätt att de undviker skattebetalningar. Det tycker jag att man ska avhålla sig ifrån för det undergräver legitimiteten i skattesystemet.

I Ekointervjun öppnade Anders Borg för en förändring av skattereglerna, och när vårpropositionen nu presenteras på måndag kommer nya förslag om förändringar i de tidigare omdiskuterade skattereglerna för partnerägda bolag. Det skriver Anders Borg och Annie Lööf på Dagens Industris debattsida.

Med dagens regler kan delägare i större konsultbolag utöver lön ta ut stora belopp som avkastning av kapital till en betydligt lägre skatt än inkomstskatt. Det innebär att det är möjligt att helt lagligt sänka sin skatt genom att ta ut vinstutdelning i stället för lön. Vinnarna på det här är till exempel revisorer, advokater, och delägare i andra större konsultfirmor.

Det Anders Borg vill göra nu är att täppa till denna möjlighet till skatteplanering. Han och Annie Lööf skriver i Dagens Industri att "personer med ett litet delägarskap inte får tillämpa den så kallade löneunderlagsregeln som innebär att ju mer ett företag betalar ut i lön till sina anställda, desto större belopp kan delägarna ta ut i kapitalbeskattad inkomst från företaget. "

Ministrarna har också förslag om  att minska kostnaderna för anställda inom forskning och utbildning, genom minskade arbetsgivaravgifter. Detta för att Sverige ska ha sin främsta konkurrensfördel inom kunskap.

Karin Wettre